VRAČILA IN REKLAMACIJE

Pooblastilo za vračilo materiala (RMA) postopek

 • Prenesite RMA obrazec.
 • Stranka mora izpolniti RMA obrazec s pravilno kodo izdelka, nazivom izdelka, serijsko številko, številko računa, vrsto napake in razlogom za vrnitev za vsak reklamiran izdelek (izpolniti z uporabo programa Acrobat Reader).
 • Stranka mora od Smarteh-a pridobiti RMA številko pred vračilom reklamiranih izdelkov v Smarteh. Pošljite zahtevo za RMA številko na sales@smarteh.si.
 • Reklamacijski postopek se brez RMA številke ne začne.
 • Skupaj z RMA številko dobi stranka tudi navodila o načinu pošiljanja.
 • Stranka mora poslati izpolnjen RMA obrazec z vpisano RMA številko na sales@smarteh.si.
 • Stranka mora pošiljki priložiti kopijo RMA obrazca z vpisano RMA številko.
 • Reklamirani izdelki morajo biti poslani v ustrezni transportni embalaži.
 • Reklamirani izdelki, poslani brez RMA obrazca in/ali dobavnice, ne bodo obravnavani, dokler stranka ne uredi vse potrebne dokumentacije.
 • Reklamacijski rok začne teči z dnevom prejetja reklamiranih izdelkov vključno z vso potrebno dokumentacijo.
 • Garancijska doba začne veljati z dnevom izdaje računa (ne z dnevom prejetja pošiljke) in vsi reklamirani izdelki morajo biti poslani v Smarteh pred iztekom garancijske dobe.
 • V primeru neupravičene reklamacije bo Smarteh stranko obvestil o stroških popravila in počakal na odobritev popravila s strani stranke. V primeru, da se stranka za popravilo ne odloči, bo izdelek vrnjen stranki tak, kot je bil prejet.
 • Za neupravičeno reklamacijo se stranki zaračunajo stroški pošiljanja in analize.