GSM komander GM2

POGOSTA VPRAŠANJA: GSM komander GM2

1. Preverite, če je SIM kartica pravilno vstavljena.

2. Preverite, če je SIM kartica aktivirana (s strani operaterja). Vstavite SIM kartico v svoj mobilni telefon in preverite, če deluje (SMS, klic).

3. Preverite, če je PIN koda na SIM kartici ONEMOGOČENA. Onemogočite jo lahko na svojem mobilnem telefonu.

4. Preverite, če je SIM kartica prazna. Na njej naj bodo shranjene le telefonske številke uporabnikov.

5. Preverite, če zelena lučka (RUN) utripa (poglejte navodila za uporabo).

6. Preverite anteno. Brez signala se GSM komander ne more povezati z mobilnim omrežjem. Moč signala preverite s svojim mobilnim telefonom. Če je signal šibek, boste morda potrebovali GSM podaljšek za anteno, s katerim boste lahko spremenili položaj antene.

1. Uporabite svoj mobilni telefon

Vstavite SIM kartico v svoj mobilni telefon in nanjo shranite telefonske številke.

2. Uporabite Smarteh GSM Manager Software aplikacijo

Za vzpostavitev povezave med osebnim računalnikom in GSM komanderjem je potreben LSA-2.USB adapter.

1. GSM komander ni priključen na zunanje baterijsko napajanje 12V

GSM komander se izključi in ne pošlje nobenega SMS-a.

2. GSM komander je priključen na zunanje baterijsko napajanje 12V

GSM komander pošlje SMS ob izpadu napajanja. GSM komander pošlje naslednji SMS, ko napetost zunanjega baterijskega napajanja pade pod 11V.

GSM komander se bo izključil. Komander ne bo deloval, razen če ga priključite na 12V baterijski vir napajanja. Priključek za priklop na baterijo je že vgrajen v komander. Pri povezovanju bodite pozorni na polarnost. GSM komander vam bo poslal SMS, ko bo napetost baterije padla pod 11V.