O nas

Postavljamo nova merila v svetu avtomatizacije zgradb

Od leta 2000 razvijamo in proizvajamo elektronske krmilne in regulacijske sisteme za potrebe klimatizacije in avtomatizacije zgradb ter industrijskih procesov. Z našimi raziskavami in razvojem smo osnovali programirljivi krmilnik iz visoko tehnološke industrije, ki deluje v okolju, kjer ga do sedaj še ni bilo. Koncept visoko-tehnološke industrije smo prenesli v svet avtomatizacije zgradb in tako postavili nova merila v tej panogi.

MAR_5075kor_lr
CRT54144

Najboljše po najboljši ceni

Z inovativnimi rešitvami, ki so prilagodljive vašim željam, po ceni, ki je dosegljiva, s strokovno podporo in svetovanjem, ki presega le tehnične zahteve, ustvarjamo najboljše po najboljši ceni.

Skrb za kakovost in okolje

Smarteh se zavezuje, da bo dolgoročno sledil viziji organizacije, dosegal postavljene krovne cilje in se nenehno izboljševal. Kakovost v naši organizaciji pomeni, da so izdelki v skladu z zahtevami in dogovorjenimi roki, uspešno dosežen predviden finančni plan, zadovoljstvo zaposlenih in odjemalcev. Skrb za okolje v naši organizaciji pomeni preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov naše dejavnosti na okolje, varstvo okolja, ter okoljsko pozitivno delovanje v lokalni skupnosti, kar pomeni opravljena delovna akcija v dobrobit okolja. Organizacija neposredno skrbi, za lastno energetsko učinkovitost s primernimi ukrepi (rekuperacija, peleti,..) in posredno z energetsko učinkovitostjo pri uporabnikih naših produktov, ki jih razvijamo tako, da pripomorejo k nižji porabi energije. Prepoznana so zunanja in notranja vprašanja, ki lahko vplivajo na doseganje naših ciljev. Organizacija se zavezuje, da bo delovala skladno z zakonodajo in regulativo, ter drugimi okoljskimi zahtevami na katere smo pristali.

MAR_5074kor_lr
Certificates

Certifikati

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Nagrade

Priznanje za najpodjetniško idejo 2003
Zlato priznanje za inovacije 2003
Srebrno priznanje za inovacije 2003
Bronasto priznanje za inovacije 2006
Nagrada Gazela za hitro rastoče podjetje v regiji 2011
Nagrada Gazela za hitro rastoče podjetje v regiji 2012
Boniteta odličnosti certifikat AAA 2011
Boniteta odličnosti certifikat AAA 2012

Awards